Min bakgrunn

Litt av min bakgrunn

Jeg har kjørt ambulanse på heltid i Vestfold siden 1973. De siste 30 årene har jag vært ansatt på Sentralsykehuset i Vestfold, (Tønsberg).
Samtidig er det hyggelig a kunne legge til at jeg har 40 års erfaring som arbeids og redningsdykkker og er fortsatt aktiv.
Jeg har alle delegeriger en moderme ambulansetjeneste gir sine ansatte; infusjonsbehandling (væske), medikamenter, intubering, bruk av defibrillator osv. Samtidig underviser jeg i ambulanseljenesten i Vestfold / Telemark – og også i andre ambulansetjenester.

Min interesse har alltid vært å perfeksjonere mine kunnskaper i akuttmedisin. Samtidig har det vært viktig for meg å formidle disse kunnskapene til publikum på en effektiv måte. Jag har også opplæring i undervisningsteknikk.

Av formell utdannelse i akuttmedisin har jag ambulanseljenestens NOU76, fagbrev som ambulansearbeider og videreutdanningen Trinn2- og også PHTLS (PreHospitaltraumalifeSupport – avansert skadebehandling).

Jeg er godkjent instruktør i
PHTLS (Avansert skadevurdering og behandling utenfor sykehus)
HLR (HjerteLungeRedning),
DHLR (OefibrillatorHLR) og
AHLR (AvansertHLR)

AMLS (Avansert sykdomsvurdering og behandling utenfor sykehuset)

Men kanskje det viktigste er den unike erfaringa jag har fått gjennom mange år i ambulansetjenesten, sykehusets forlengede arm. Samtidig har jeg i mange år undervist firmaer, legekontor, redningstjenester og publikum pa alle nivaer – og jeg har ledet
seminarer i akuttmedisin. Samlet har dette gitt meg meget god trening i å formidle kunnskaper og erfaringer på en riktig måte.

Undervisninga går også på å formidle kunnskaper om de vanligste akutte sykdommene vi har. En ser klart viktigheten av å oppdage signalene tidlig for kanskje å kunne redusere skadevirkningene.
Føl deg trygg på jobben og sammen med dine kjære. Når jag har formidlet mine kunnskaper til deg, vil du føle deg tryggere på å møte det som aldri skal skje. I min undervisning legger jeg spesiell vekt på at du skal våge å gjøre noe når noe skjer, og gjøre det riktig og raskt for å redusere skadene.
Min garanti er at dere blir fornøyde.

Det er stengt for kommentarer.