Førstehjelpspesialisten – undervisning i akuttmedisin på alle nivåer

Les om hvorfor du bør bruke meg som din førstehjelpinstruktør

Firmaet drives av Arne Schau i Larvik. I tillegg til betydelig utdannelse i akuttmedisin, har jeg allsidig erfaring i ambulansefaget.
Jeg begynte i ambulansetjenesten i 1973.

Samtidig var jeg i undervisningsavdelingen på sykehuset i Tønsberg i flere år. Videre har jeg betydelig erfaring med undervisning i akuttmedisin over hele landet, fra Hammerfest til Stavanger, fra Haugesund til Halden –  på engelsk og norsk. Jeg har også undervist litt ute i Europa. Kursdeltakere har kommet fra Norge, England, Skottland, Nederland, Tyskland, Frankrike, USA, Japan, Vietnam, Polen, Danmark, Sverige og Brasil.

Store firmaer jeg har undervist

Det hyggelig å si at jeg har undervist blant de største firmaene i Norge som Borregaard, ABB, Statoil, Hydro, ConocoPhillips, Oddfjell Shipping, Trondheim Energiverk, Institutt for Atomenergi, Redningsselskapet, Teekay Petrojarl, Hafslund, Statens vegvesen, Veidekke osv. Videre er kundegrupper alle fra legekontor, ambulanser til barnehager.

Hyggelig er det at tilbakemeldingene har vært svært gode, faktisk også kursene som går på engelsk. Kursa blir lagt til rette for å passe kundens behov og ønsker.

Jeg  selger hjertestartere og sertifiserer deg og dine ansatte i bruk av dem – og vi har komplette treningssett.

Jeg holder også kurs i livredning. Min bakgrunn er allsidige kunnskaper fra ambulansetjenesten og som yrkedykker (også redningadykker) siden 1973.

Generell førstehjelpundervisning

Undervisningen legger jeg til rette for deres firma. Min allsidige erfaring gjør at jeg underviser i alle emner innen akuttmedisin og på alle nivåer. Jeg vet hva som må gjøres ved skader og akutt sykdom- og i riktig rekkefølge. Samtidig vet jeg av erfaring hva som svikter i den første behandling som burde vært gjort av publikum på stedet. Denne kunnskapen gir jeg deg !

Som arbeidsgiver vil du og dine omgivelser føle dere tryggere om uhellet er ute – og kanskje dere også får færre dager med sykmeldinger.
Mange av mine kurs blir evaluert av kursdeltakerne og tilbakemeldingene fra kurs er meget hyggelig lesing for meg Se under overskriften «Skrytesider» Samtidig gir  tilbakemeldingene meg også muligheten til hele tida å forbedre mine kurs.
Jeg underviser for de største firmaene i Norge – også store deler av oljeindustrien. Kursdeltakerne her er vel vant til god undervisning. Derfor er det ekstra hyggelig nar de etter kurset kommer til meg og takker for «det beste kurset de har vært med på».
Skrytete – ja vel, men likevel, slik er det!

Kursbevis

Alle deltakerne ved mine kurs får kursbevis. Samtidig får firmaet attest for kursgjennomføring. Denne kan være god å ha som en del av HMS arbeidet.

Spesialiteter

Jeg har spesialisert meg på undervisning i elektriske skader og brannskader. Elektrikerne er pålagt årlig godkjenning i førstehjelp. Dette gir jeg dere. Kontakt meg for førstehjelpundervisning du kan stole på.

Jeg har også vært ansatt på legebilen som vi en periode hadde på Sentralsykehuset i Vestfold. Her fungerte jeg som en kombinasjon av å være anestesilegens sjåfør og assistent ute på akutte sykdommer og ulykker. En spennende opplevelse som var utrolig lærerik.

Min garanti er at dere blir fornøyde!!