Hva er en hjertestarter

De aller fleste som dør uventet utenfor sykehus, dør av hjerteproblemer. Videre dør de aller fleste med hjerteproblemer av hjertekammerflimmer. Dette igjen er oftest et resultat av et hjerteinfarkt. Et nervesenter i hjertet, sinusknuten, lager den elektriske
impulsen som går gjennom hjertet og styrer hjertemusklene til å arbeide i system så hjertet pumper blodet rundt.

Ved et hjertelnfarkt, eller også andre årsaker, blir det underskudd eller mangel på oksygen i en del av cellene i hjertet.
Da kan disse cellene bli skadet og kan produsere sine egne elektriske signaler, uten å «høre på» sinusknutens signaler. Dermed blir det et elektrisk kaos i hjertet.

Her kommer hjertestarteren inn. Hjertestarteren slås på og den forteller deg i detalj hva du skal gjøre underveis.
Den ber deg ta av pasientens klær pa overkroppen og feste elektrodene. Elektrodene (2 stk.) er store klistrelapper som festes på overkroppen.

Mellom disse sendes det elektrisk strøm, og dermed også gjennom hjertet. Strømmen slår ut det elektriske kaoset og stopper hjertet helt. Deretter kan forhåpentligvis sinusknutens signaler igjen overta og dermed starte pumpeeffekten i hjertet. Blodet sirkulerer igjen.

Fram til hjertet begynner å slå igjen, må vi gjøre effektiv HLR.
Dette må en komme i gangmed så raskt som overhodet mulig. Da øker muligheten til å overleve drastisk. Ditt arbeidssted trenger også en hjertestarter.