Kontakt Arne Schau

+47 480 70 000

Førstehjelpspesialisten

Smylestråveien 4
3261 Larvik

Jeg er godkjent instruktør i

  • PHTLS (Avansert skadevurdering og behandling utenfor sykehus)
  • HLR (HjerteLungeRedning),
  • DHLR (OefibrillatorHLR) og
  • AHLR (AvansertHLR)
  • AMLS (Avansert sykdomsvurdering og behandling utenfor sykehuset)