Førstehjelpskurs

Forskjellige førstehjelpskurs

I mine kurs gjennomgår jeg hva som skjer når en ringer nødnummeret 113. Jeg lærer bort hvordan en skal forholde seg når en kommer opp i en ulykke/akutt sykdom som førstemann. En skal bli trygg på skadeprioriteringer også. Jeg forteller om forskjellige sykdommer og ulykker. Videre forteller jeg om de vanlgste sykdommer som epilepsi, diabetes, hjerneslag, pustevansker, brannskader, (med litt spesialitet på elektriske brannskader), blødninger og sjokk er med.

Hjertesykdommer, både behandling og gjenkjennelse anser jeg som svært viktig. Jeg vektlegger spesielt hvordan en skal forholde seg ved tette luftveier og hjertestans. Alle kurs avsluttes med tanker som jeg har valgt å kalle mental førstehjelp. Her kommer jeg inn pa følelser som kan komme og gir tips om hvordan en kan takle vonde opplevelser.

Disse kursene kan spesialiseres til den enkelte kunde/bedrift.

Jeg tilbyr også førstehjelpskurs i forskjellige varianter, fra korte kurs opp til 12 timers industrivernkurs og 100 timers dypgående kurs.

 

Kunder

Kunder er alt fra barnehager, skoler, industribedrifter, vikarkurs i ambulansetjenesten, politi. entreprenører osv.

Alle kursene legges til relte for den enkelte bedrift og institusjon

Til alle kursene følger det kursbevis og firmaattester for avholdte kurs.