Min bakgrunn

Jeg har kjørt ambulanse på heltid i Vestfold siden 1973. De 10 første åra i Larvik og deretter på Sentralsykehuset i Vestfold , (Tønsberg). Jeg har også kjørt ambulanse i Skien og Fredrikstad (når det har manglet personell)

Samtidig er det hyggelig a kunne legge til at jeg har 40 års erfaring som arbeids og redningsdykkker i hele sør-Norge.

Jeg har undervist i alle delegeriger en moderme ambulansetjeneste gir sine ansatte; infusjonsbehandling (væske), medikamenter, intubering, bruk av hjertestarter osv. Undervisninga har også inkludert sertifisering / godkjennelser av kollegaer i Vestfold og Telemark.

Min interesse har alltid vært å perfeksjonere mine kunnskaper i akuttmedisin. Samtidig har det vært viktig for meg å formidle disse kunnskapene til publikum på en effektiv måte. Jag har også opplæring i undervisningsteknikk i regi av Vestfold fylkeskommune..

Av formell utdannelse i akuttmedisin har jeg ambulanseljenestens NOU76, fagbrev som ambulansearbeider og videreutdanningen Trinn2 – i tillegg til punktene under.

Rundt 40 års erfaring i ambulansetjenesten har også gitt meg kunnskap og erfaring fra hvordan et skadested fungerer. Jeg formidler så gjerne.

Jeg har også undervist i 

  • HLR (HjerteLungeRedning)
  • DHLR (HLR med hjertestarter
  • AHLR (AvansertHLR)
  • PHTLS (Avansert skadevurdering og behandling utenfor sykehus)
  • AMLS (Avansert sykdomsvurdering og behandling utenfor sykehuset)

Jeg har kjørt ambulanse på heltid i Vestfold siden 1973. . De 10 første åra i Larvik og deretter på Sentralsykehuset i Vestfold , (Tønsberg). Jeg har også kjørt ambulanse i Skien og Fredrikstad (når det har manglet personell)

Samtidig er det hyggelig a kunne legge til at jeg har 40 års erfaring som arbeids og redningsdykkker i hele sør-Norge.

Jeg har undervist i alle delegeringer en moderme ambulansetjeneste gir sine ansatte; infusjonsbehandling (væske), medikamenter, intubering, bruk av hjertestarter osv. Undervisninga har også inkludert sertifisering / godkjennelser av ambulansekollegaer i Vestfold og Telemark.

Min interesse har alltid vært å perfeksjonere mine kunnskaper i akuttmedisin. Samtidig har det vært viktig for meg å formidle disse kunnskapene til publikum på en effektiv måte. Jag har formell opplæring i undervisningsteknikk i regi av Vestfold fylkeskommune..

Av formell utdannelse i akuttmedisin har jeg ambulanseljenestens NOU76, fagbrev som ambulansearbeider og videreutdanningen Trinn2 – i tillegg til punktene under.

Rundt 40 års erfaring i ambulansetjenesten har også gitt meg kunnskap og erfaring fra hvordan et skadested fungerer. Jeg formidler så gjerne.

 

Jeg har også undervist i 

  • HLR (HjerteLungeRedning)
  • DHLR (HLR med hjertestarter
  • AHLR (AvansertHLR)
  • PHTLS (Avansert skadevurdering og behandling utenfor sykehus)
  • AMLS (Avansert sykdomsvurdering og behandling utenfor sykehuset)

Men kanskje det viktigste er den unike erfaringa jag har fått gjennom mange år i ambulansetjenesten, sykehusets forlengede arm. Samtidig har jeg i mange år undervist firmaer, legekontor, redningstjenester og publikum pa alle nivaer – og jeg har ledet seminarer i akuttmedisin. Samlet har dette gitt meg meget god trening i å formidle kunnskaper og erfaringer på en riktig måte.

Undervisninga går også på å formidle kunnskaper om de vanligste akutte sykdommene vi har. En ser klart viktigheten av å oppdage signalene tidlig for kanskje å kunne redusere skadevirkningene.

Føl deg trygg på jobben og sammen med dine kjære.

Når jeg har formidlet mine kunnskaper til deg, vil du føle deg tryggere på å møte det som aldri skal skje. I min undervisning legger jeg spesiell vekt på at du skal våge å gjøre noe når noe skjer, og gjøre det riktig og raskt for å redusere skadene.

Min garanti er at dere blir fornøyde