Ditt nærområde

Hvorfor er det viktig med en hjertestarter i ditt nærområde?

I dag overlever bare 5% av dem som får uventet hjertestans utenfor sykehus. Dette skyldes lang transportvei for defibrillatorer som til nå bare har vært i ambulanser. I Norge dør 6000 personer plutselig utenfor sykehus. 80% av disse antas å dø av akutt hjertesykdom.
Igjen regner en med at 75% av disse dør av hjertekammerflimmer, nettopp det en hjertestarter kan gjøre noe med !!!

213 av alle dødsfall på en arbeidsplass skyldes i hovedsak hjertesykdommer.  3/4 av alle dødsfall i forbindelse med hjerteinfarkt skjer pa grunn av hjertestans utenfor sykehus.
Alt dette er skremmende tall, men en kan ikke la være å nevne dem av den grunn. Realitetene er der. Du kan gjøre noe med det ved å ha en hjertestarter i ditt nærområde. Ikke minst er det viktig å ha en hjertestarter i beredskap om noen får brystsmerter, .
Om pasienten skulle få hjertestans i løpet av det kritiske tidsintervallet før ambulansen kommer, har nøkkelpersonellet både kunnskaper og utstyret til  å kunne takle denne hendelsen.

Helsetilsynet slår fast at opplæring i bruk av hjertestarter bør skje etter retningslinjer gitt av Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd. Tar du kurs hos meg  oppfyller du disse anbefalingene.