Helsetilsynet anbefaler

DHLR (Defibrillator Hjerte Lunge Redning)

Bruk av halvautomatisk defibrillator er kanskje den vikligste behandlingen ved akutt hjertestans, selvfølgelig sammen med vanlig Hjerte Lunge Redning (HLR).

Nå har Stortinget åpnet for at publikum også kan læres opp i bruk av dette apparatet.

Jeg er av Norsk Resuscitasjonsråd godkjent instruktør for å lære publikum dette.